spoj

Въпрос

Състезание
2021, група C, 4-6 клас 22
Задача
130
Потребител
Йоан Димитров 572
Зададен въпрос
Щом гледаме примерния изход виждаме, че разликата във времената на Митко и Ани е 8 секунди => двамата са почнали по едно и също време, което е в противоречие с условието, което гласи, че са започнали по различно време. Нелогично е Митко да има по-малък файл, а приключва по-късно.

Дата и час: 22.05.2021 11:45

Получен отговор
Направена е корекция на задачата и тестовете, всички предадени решения са преоценени!

Дата и час: 22.05.2021 12:31