spoj

Въпрос

Състезание
2021, група C, 4-6 клас 22
Задача
130
Потребител
Борис Ангелов 504
Зададен въпрос
Примерът възможен ли е, защото дори Ани да работи сама ще ѝ отнеме 10*1024/256 = 40 секунди ?

Дата и час: 22.05.2021 11:22

Получен отговор
Направена е корекция на задачата и тестовете, всички предадени решения са преоценени!

Дата и час: 22.05.2021 12:29