spoj

Въпрос

Състезание
C група за 4-5-6 клас 22
Задача
130
Потребител
Иво Иванов 394
Зададен въпрос
Какви са ограниченията?

Дата и час: 22.05.2021 11:17

Получен отговор
Направена е корекция на задачата и тестовете, всички предадени решения са преоценени!

Дата и час: 22.05.2021 12:29