spoj

Въпрос

Състезание
2023, група A, 10-12 клас 32
Задача
188
Потребител
Михаил Банков 728
Зададен въпрос
Може ли пояснение за тази част от условието: В допълнение, площадката (подниза) трябва да е съставен изцяло от различни символи от тези, намиращи се в огледалната част на палиндрома, както и Трябва да има поне един символ, който да е еднакъв в огледната част на палиндрома. Може ли пример за спазване на тези критерии? Възможно ли е да заменим подниз от палиндрома, минаващ през неговата среда?

Дата и час: 13.05.2023 10:59

Получен отговор
Не. Средата трябва да е от вида aa или a

Дата и час: 13.05.2023 11:09