spoj

Въпрос

Състезание
E група за 4-5 клас 17
Задача
102
Потребител
Моника Лилова 117
Зададен въпрос
#include<iostream>std; using mamespace std; int main() { int a; cin << a; int a1=(a/10000)%10; int a2=(a/1000)%10; int a3=(a/100)%10; int a4=(a/10)%10; int a5=(a/1)%10; cin << a; cin a1,a2,a3,a4,a5 endl; return 0; } защо ми дава грешка в първия ред?

Дата и час: 17.05.2019 11:16

Получен отговор
Погледнете внимателно кода си, има дума, която не е изписана правилно

Дата и час: 17.05.2019 11:17