spoj

Въпрос

Състезание
2021, група C, 4-6 клас 22
Задача
130
Потребител
Красимир Тухчиев 610
Зададен въпрос
Обаче ако скоростта е 256 KB/ сек няма ли за 10 MB (без разделяне между потреб) да се тегли 40 сек. (10*1024/256) и даже когато в част от теглето скоростта е разделена - още повече. Това си противоречи с тестовия пример (в който с раделяне е 24 сек) или греша?

Дата и час: 22.05.2021 11:04

Получен отговор
Направена е корекция на задачата и тестовете, всички предадени решения са преоценени!

Дата и час: 22.05.2021 12:29