spoj

Въпрос

Състезание
2021, група C, 4-6 клас 22
Задача
130
Потребител
Борис Ангелов 504
Зададен въпрос
Скоростта на канала винаги ли е Kbytes, а файловете да са в Mbytes.

Дата и час: 22.05.2021 10:37

Получен отговор
Скороста винаги е в Kbytes, а файловете винаги са в Mbytes

Дата и час: 22.05.2021 10:41