spoj

Въпрос

Състезание
C група за 4-5-6 клас 22
Задача
130
Потребител
Даниел Власик 534
Зададен въпрос
Как се изчислява времето за което се изтегля файла

Дата и час: 22.05.2021 10:35

Получен отговор
Вижте условието на задачата

Дата и час: 22.05.2021 10:40