spoj

Въпрос

Състезание
2023, група C, 4-6 клас 30
Задача
178
Потребител
Радослав Радославов 721
Зададен въпрос
С точност до коя цифра след десетичната запетая трябва да са обемът и лицето?

Дата и час: 13.05.2023 10:46

Получен отговор
няма такова ограничение

Дата и час: 13.05.2023 10:47