spoj

Въпрос

Състезание
D група за 6-7 клас 16
Задача
98
Потребител
Иван Иванов 141
Зададен въпрос
как да запишем N.

Дата и час: 17.05.2019 11:27

Получен отговор
Декларирай си челочислена променлива N.

Дата и час: 17.05.2019 11:32