spoj

Въпрос

Състезание
C група за 4-5-6 клас 21
Задача
128
Потребител
Борис Джурков 236
Зададен въпрос
Във връзка с вашия отговор за времето на задачите, не е правилно. След като предадох последното решение, времето ми беше 86-87 минути, а след като коригирахте тестовете доста по-късно се промени на 157 минути. моля проверете отново.

Дата и час: 16.05.2020 12:27

Получен отговор
Всички задачи са преоценени според времето за предаване

Дата и час: 16.05.2020 12:30