spoj

Въпрос

Състезание
B група за 7-8-9 клас 20
Задача
122
Потребител
Стефан Христов 232
Зададен въпрос
#include <iostream> using namespace std; int main() { int N, T, P[50000], X[100000], A, B, C[10000], D[10000], F, K; cin >> T; for (int i = 0; i < T; i++) { cin >> N; K = N; cin >> A; for (int j = 0; j < A; j++) { cin >> X[j]; C[i] = N - X[j]; C[i] += K; N = C[i]; } cin >> N; F = N; cin >> B; for (int k = 0; k < B; k++) { cin >> P[k]; D[i] = N - P[k]; D[i] += F; N = D[i]; } cout << C[i] << endl; cout << D[i] << endl; } } Защо дава грешен отговор?

Дата и час: 16.05.2020 11:04

Получен отговор
Системата сравнява отговора на Вашата програма с правилния отговор.

Дата и час: 16.05.2020 11:40