spoj

Въпрос

Състезание
C група за 8 клас 15
Задача
93
Потребител
Мартин Атанасов 69
Зададен въпрос
Верен код=Грешка неправилен формат на изхода Е как така ?

Дата и час: 17.05.2019 11:17

Получен отговор
Възможно е да имате липсващ знак за край на реда или пък повече/по-малко интервали. Погледнете внимателно!

Дата и час: 17.05.2019 11:17