spoj

Въпрос

Състезание
B група за 7-8-9 клас 20
Задача
124
Потребител
Георги Милев 304
Зададен въпрос
#include <iostream> #include<cmath> using namespace std; int main() { int n; cin>>n; double x[100],y[100],xy=0,sum=0; for(int i=0;i<n;i++) { cin>>x[i]>>y[i]; } for(int i=0;i<n;i++) { x[i]*=2; y[i]*=2; xy=abs(x[i])+abs(y[i]); sum+=abs(xy); } cout<<sum<<endl; } Това решение е вярно, но не работи!

Дата и час: 16.05.2020 10:51

Получен отговор
Системата проверява отговорите автоматично.

Дата и час: 16.05.2020 11:36