spoj

Въпрос

Състезание
2023, група A, 10-12 клас 32
Задача
187
Потребител
Михаил Банков 728
Зададен въпрос
Защо приметният тест е грешен?

Дата и час: 13.05.2023 10:35

Получен отговор
Без последния ред на изхода

Дата и час: 13.05.2023 11:03