spoj

Въпроси

Последни 100 изпратени въпроси в електронната тренировъчна състезателна система.

Номер Състезание Задача Потребител Дата Резултат Действие
84 E група за 4-5 клас 17 101 Далия Ангелова 183 14.02.2020 16:47 БЕЗ ОТГОВОР Информация
83 АТП Цикли (Част първа) 2 5 Васил Стоилов 160 23.07.2019 15:09 БЕЗ ОТГОВОР Информация
82 АТП Цикли (Част първа) 2 5 Васил Стоилов 160 23.07.2019 15:09 БЕЗ ОТГОВОР Информация
81 АТП Цикли (Част първа) 2 3 Васил Хаджиев 155 22.07.2019 13:18 БЕЗ ОТГОВОР Информация
80 E група за 4-5 клас 17 103 Моника Лилова 117 17.05.2019 13:56 ОТГОВОРЕНО Информация
79 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 13:50 ОТГОВОРЕНО Информация
78 E група за 4-5 клас 17 103 Моника Лилова 117 17.05.2019 13:48 ОТГОВОРЕНО Информация
77 E група за 4-5 клас 17 103 Моника Лилова 117 17.05.2019 13:40 ОТГОВОРЕНО Информация
76 B група за 9-10 клас 14 92 Йован Атанасов 121 17.05.2019 13:39 ОТГОВОРЕНО Информация
75 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 13:38 ОТГОВОРЕНО Информация
74 E група за 4-5 клас 17 103 Моника Лилова 117 17.05.2019 13:37 ОТГОВОРЕНО Информация
73 E група за 4-5 клас 17 103 Моника Лилова 117 17.05.2019 13:33 ОТГОВОРЕНО Информация
72 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 13:32 ОТГОВОРЕНО Информация
71 E група за 4-5 клас 17 103 Моника Лилова 117 17.05.2019 13:28 ОТГОВОРЕНО Информация
70 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 13:25 ОТГОВОРЕНО Информация
69 B група за 9-10 клас 14 92 Йован Атанасов 121 17.05.2019 13:25 ОТГОВОРЕНО Информация
68 E група за 4-5 клас 17 103 Моника Лилова 117 17.05.2019 13:22 ОТГОВОРЕНО Информация
67 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 13:21 ОТГОВОРЕНО Информация
66 E група за 4-5 клас 17 101 Моника Лилова 117 17.05.2019 13:19 ОТГОВОРЕНО Информация
65 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 13:18 ОТГОВОРЕНО Информация
64 E група за 4-5 клас 17 104 Моника Лилова 117 17.05.2019 13:17 ОТГОВОРЕНО Информация
63 E група за 4-5 клас 17 104 Моника Лилова 117 17.05.2019 13:16 ОТГОВОРЕНО Информация
62 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 13:12 ОТГОВОРЕНО Информация
61 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 12:53 ОТГОВОРЕНО Информация
60 E група за 4-5 клас 17 104 Мария Колева 115 17.05.2019 12:41 ОТГОВОРЕНО Информация
59 E група за 4-5 клас 17 102 Моника Лилова 117 17.05.2019 12:33 ОТГОВОРЕНО Информация
58 E група за 4-5 клас 17 101 Борис Савов 112 17.05.2019 12:33 ОТГОВОРЕНО Информация
57 E група за 4-5 клас 17 102 Моника Лилова 117 17.05.2019 12:33 ОТГОВОРЕНО Информация
56 E група за 4-5 клас 17 101 Мария Колева 115 17.05.2019 12:30 ОТГОВОРЕНО Информация
55 B група за 9-10 клас 14 92 Цветан Андинов 126 17.05.2019 12:25 ОТГОВОРЕНО Информация
54 C група за 8 клас 15 94 Стелиан Грозев 136 17.05.2019 12:23 ОТГОВОРЕНО Информация
53 E група за 4-5 клас 17 102 Моника Лилова 117 17.05.2019 12:22 ОТГОВОРЕНО Информация
52 E група за 4-5 клас 17 104 Борислав Ареснов 143 17.05.2019 12:22 ОТГОВОРЕНО Информация
51 E група за 4-5 клас 17 104 Борис Савов 112 17.05.2019 12:15 ОТГОВОРЕНО Информация
50 B група за 9-10 клас 14 92 Йован Атанасов 121 17.05.2019 12:12 ОТГОВОРЕНО Информация
49 B група за 9-10 клас 14 92 Йован Атанасов 121 17.05.2019 12:12 ОТГОВОРЕНО Информация
48 C група за 8 клас 15 93 Стелиан Грозев 136 17.05.2019 12:11 ОТГОВОРЕНО Информация
47 E група за 4-5 клас 17 102 Моника Лилова 117 17.05.2019 12:10 ОТГОВОРЕНО Информация
46 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 12:09 ОТГОВОРЕНО Информация
45 E група за 4-5 клас 17 102 Моника Лилова 117 17.05.2019 12:08 ОТГОВОРЕНО Информация
44 B група за 9-10 клас 14 92 Цветан Андинов 126 17.05.2019 12:07 ОТГОВОРЕНО Информация
43 C група за 8 клас 15 93 Мартин Севов 71 17.05.2019 12:01 ОТГОВОРЕНО Информация
42 E група за 4-5 клас 17 104 Мария Мавродиева 116 17.05.2019 12:01 ОТГОВОРЕНО Информация
41 E група за 4-5 клас 17 104 Борис Савов 112 17.05.2019 11:58 ОТГОВОРЕНО Информация
40 C група за 8 клас 15 94 Стелиан Грозев 136 17.05.2019 11:56 ОТГОВОРЕНО Информация
39 E група за 4-5 клас 17 104 Борис Савов 112 17.05.2019 11:55 ОТГОВОРЕНО Информация
38 E група за 4-5 клас 17 104 Мария Колева 115 17.05.2019 11:53 ОТГОВОРЕНО Информация
37 C група за 8 клас 15 93 Мартин Севов 71 17.05.2019 11:50 ОТГОВОРЕНО Информация
36 B група за 9-10 клас 14 92 Цветан Андинов 126 17.05.2019 11:49 ОТГОВОРЕНО Информация
35 E група за 4-5 клас 17 104 Борислав Ареснов 143 17.05.2019 11:47 ОТГОВОРЕНО Информация
34 E група за 4-5 клас 17 102 Моника Лилова 117 17.05.2019 11:44 ОТГОВОРЕНО Информация
33 E група за 4-5 клас 17 103 Мария Колева 115 17.05.2019 11:44 ОТГОВОРЕНО Информация
32 C група за 8 клас 15 93 Мартин Севов 71 17.05.2019 11:42 ОТГОВОРЕНО Информация
31 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Мавродиева 116 17.05.2019 11:42 ОТГОВОРЕНО Информация
30 C група за 8 клас 15 93 Мартин Севов 71 17.05.2019 11:39 ОТГОВОРЕНО Информация
29 B група за 9-10 клас 14 89 Петър Петров 124 17.05.2019 11:33 ОТГОВОРЕНО Информация
28 B група за 9-10 клас 14 89 Петър Петров 124 17.05.2019 11:33 ОТГОВОРЕНО Информация
27 E група за 4-5 клас 17 101 Борис Савов 112 17.05.2019 11:31 ОТГОВОРЕНО Информация
26 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Мавродиева 116 17.05.2019 11:31 ОТГОВОРЕНО Информация
25 E група за 4-5 клас 17 102 Моника Лилова 117 17.05.2019 11:31 ОТГОВОРЕНО Информация
24 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 11:29 ОТГОВОРЕНО Информация
23 D група за 6-7 клас 16 98 Иван Иванов 141 17.05.2019 11:27 ОТГОВОРЕНО Информация
22 E група за 4-5 клас 17 103 Борислав Ареснов 143 17.05.2019 11:26 ОТГОВОРЕНО Информация
21 E група за 4-5 клас 17 102 Моника Лилова 117 17.05.2019 11:25 ОТГОВОРЕНО Информация
20 E група за 4-5 клас 17 102 Моника Лилова 117 17.05.2019 11:24 ОТГОВОРЕНО Информация
19 C група за 8 клас 15 94 Мартин Атанасов 69 17.05.2019 11:22 ОТГОВОРЕНО Информация
18 E група за 4-5 клас 17 102 Моника Лилова 117 17.05.2019 11:19 ОТГОВОРЕНО Информация
17 C група за 8 клас 15 93 Мартин Атанасов 69 17.05.2019 11:17 ОТГОВОРЕНО Информация
16 E група за 4-5 клас 17 102 Моника Лилова 117 17.05.2019 11:16 ОТГОВОРЕНО Информация
15 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 11:12 ОТГОВОРЕНО Информация
14 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 11:10 ОТГОВОРЕНО Информация
13 E група за 4-5 клас 17 104 Борислав Ареснов 143 17.05.2019 11:08 ОТГОВОРЕНО Информация
12 C група за 8 клас 15 94 Мартин Атанасов 69 17.05.2019 11:07 ОТГОВОРЕНО Информация
11 C група за 8 клас 15 93 Светлана Бояджиева 88 17.05.2019 10:56 ОТГОВОРЕНО Информация
10 C група за 8 клас 15 93 Радослав Иванов 84 17.05.2019 10:52 ОТГОВОРЕНО Информация
9 C група за 8 клас 15 95 Ванеса Костадинова 132 17.05.2019 10:42 ОТГОВОРЕНО Информация
8 E група за 4-5 клас 17 101 Борислав Ареснов 143 17.05.2019 10:37 ОТГОВОРЕНО Информация
7 C група за 8 клас 15 93 Афра Феимова 13 17.05.2019 10:32 ОТГОВОРЕНО Информация
6 E група за 4-5 клас 17 102 Мария Колева 115 17.05.2019 10:29 ОТГОВОРЕНО Информация
5 E група за 4-5 клас 17 103 Борислав Ареснов 143 17.05.2019 10:28 ОТГОВОРЕНО Информация
4 E група за 4-5 клас 17 101 Борислав Ареснов 143 17.05.2019 10:24 ОТГОВОРЕНО Информация
3 C група за 8 клас 15 93 Мартин Севов 71 17.05.2019 10:21 ОТГОВОРЕНО Информация
2 E група за 4-5 клас 17 101 Борислав Ареснов 143 17.05.2019 10:10 ОТГОВОРЕНО Информация
1 B група за 9-10 клас 14 89 Стоян Христозов 111 17.05.2019 10:06 ОТГОВОРЕНО Информация