spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
BLACKJACK

Условие

Както може би Ви е известно, в популярната игра BLACKJACK целта е да събереш карти, чиято сума е максимално близка до 21. В играта, която ние ще играем, играчът е вашата програма, която трябва да изчете N цели числа. От тези числа, ще трябва да избере три, така че, сумата на тези числа да е максимално близка, но не надхвърляща зададено число M. 

Вход:
На първия ред на стандартния вход стои броят N на числата, на следващия ред – самите числа, а на третия ред – M. 

Изход:
Да се изведе получената сума.

Ограничения:
3 ≤ N ≤ 100;
10 ≤ M ≤ 300 000.

Примерен вход:
5
3 12 8 1 7
19	

Примерен изход
18

Пояснение: 
3 + 8 + 7 = 18

« Предходна страница Решение Въпрос