spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
ТОРТАТА

Условие

Рая е поканила приятелите си на рожден ден и ги е настанила в двора около правоъгълна маса с размери N и M. На масата плътно по ръбовете й и успоредно с тях са разположени P плата (правоъгълни чинии), всяко с размери (xi, yi), (1 ≤ i ≤ P). В разгара на рождения ден от кетъринг фирмата й донасят тортата с правоъгълна форма и размери АхВ.  Рая трябва да я постави на масата така, че да не се застъпва с никоя от останалите чинии и без да ги размества другите чинии. Напишете програма, която да изчислява дали Рая може да постави тортата на масата.

Вход:
На първия ред е броят на тестовите примери BR
На следващия ред за всеки тестови пример се въвеждат N, M и Р. 
На следващите P реда за всеки тестови пример са размерите (xi, yi), (1 ≤ i ≤ P).
На последния ред за всеки тестови пример са А и В.

Изход:
Извежда се думата YES, ако тортата може да се постави на масата, в противен случай се извежда NO.

Примерен вход:
1
4 2 5
0.5 0.5 
0.6 0.3
0.4 0.2
0.2 0.3
0.5 0.3
0.8 0.4	

Примерен изход:
YES

« Предходна страница Решение Въпрос