spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
МРАВКИ

Условие

Мравките Анти и Панти били номинирани за разузнавачи на отбора на Мравград, участващ в ежегодната мравешка олимпиада по събиране на зърна. Те решили да си разделят работата по претърсване на градината на фермера бай Спиридон, състояща се от N реда, ред по ред по следния начин: започват да търсят от две противоположни посоки, докато се срещнат по средата на реда. Много скоро Анти и Панти открили, че в доста редове зърната жито, овес, ечемик и други култури са симетрично разположени спрямо средата от грижливия бай Спиридон и решили да претърсват само половината редове. За нещастие обаче небрежният син на бай Спиридон е объркал позициите на зърната в някои редове и те са почти симетрични, но се различават в една позиция. Тъй като нивата се намира близо до боровата гора, редовете в нивата не са еднакво дълги. Съставете програма, която да помогне на Анти и Панти да определят дали даден ред е симетричен или не. Ако е симетричен, изведете 1, ако не е симетричен – 0.

Вход:
На първия ред от стандартния вход се въвежда броят на редовете N. На следващите N реда са редовете от нивата.

Изход:
На N реда в стандартния изход се извеждат 1 или 0 в зависимост от съответния ред.

Примерен вход:
3
abcba
abccba
abcd	

Примерен изход:
1
1
0

« Предходна страница Решение Въпрос