spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
РАЗЛИКА

Условие

Когато родила сина си Мартин, Станислава била точно на 20 г. На първия и втория му рожден ден тя забелязала, че годините му делят нейните без остатък (21 и 1; 22 и 2) и решила да провери колко пъти ще се случи това през следващите 20 г. 

Напишете програма, която по въведена възраст A на майката при раждането, определя колко пъти годините на детето ще делят нейните години без остатък през следващите Y години.

Вход:
На стандартния вход са подадени A и Y.

Изход:
Извеждат се на 1 ред годините на майката, през които годините на детето ги делят без остатък.

Примерен вход:
20 20

Примерен изход:
21 22 24 25 30 40

« Предходна страница Решение Въпрос