spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
ЗАТОПЛЯНЕ

Условие

Времето в град Бургас се затопля през последния месец, но има и дни, през които се захлажда. На стандартния вход са подадени дневните температури през последните N дни. Да се определи максималният брой дни, през които температурите се покачват, т.е. във всеки ден е по-висока от предходния.

Вход:
На първи ред от стандартният вход е даден броят N на дните. Следващите N реда съдържат числа, които задават температурите през N последователни дни.

Изход:
На стандартният изход изведете максималният брой дни с нарастващи температури.

Примерен вход:
6
10 12 13 13 14 11	

Примерен изход:
3

« Предходна страница Решение Въпрос