spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
ЦИФРОВИ РЕКИ 1

Условие

Цифрова река е такава поредица от числа, където всяко следващо число се получава като към предходното се добави сумата на цифрите му. В такава последователност числото 123 е последвано от 129 (123 + (1 + 2 + 3) = 129), което е последвано от 141 (129 + (1 + 2 + 9) = 141) и т.н.

Цифрова река K започва с числото К. Например, цифрова река 7 е последователността (7, 14, 19, 29, 40, 44, 52, ...), а цифрова река 471 е последователността (471, 483, 498, 519, ...).

Цифровите реки могат да се срещнат. Това се случва, когато две цифрови реки споделят едни и същи стойности. Например цифрова река 32 среща цифрова река 47 при числото 47, а цифрова река 471 среща цифрова река 480 при число 519.

Дадени са две цифрови реки, които се срещат. Намерете и отпечатайте числото, при което двете цифрови реки се срещат.

Вход:
На първия ред на стандартния вход е зададен броят N на тестовите примери. Следващите 2*N реда съдържат тестовите примери. Всеки тестов пример се състои от два реда както следва:
- първи ред задава числото R1 с което започва първата цифрова река;
- втори ред задава числото R2 с което започва втората цифрова река.

Изход:
За всеки тестов пример изведете на стандартният изход полученото число при което двете цифрови реки се срещат.

Ограничения:
1 ≤ N ≤ 100;
0 < R1 ≤ 20000000;
0 < R2 ≤ 20000000.

Примерен вход:
2
32
47
471
480	

Примерен изход:
47
519

« Предходна страница Решение Въпрос