spoj
Задача
A
Наименование
TRIBONACHI

Условие

Съставете програма която да изчислява редицата на Трибоначи до въведено от клавиатурата число. Редицата на Трибоначи се образува по същият начин както редицата на Фибоначи, но вместо с 2 е с 3 числа. 

Примерен вход:
100

Примерен изход:
1 1 1 3 5 9 17 31 57

« Предходна страница Решение Въпрос