spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
КОМПРЕСИЯ

Условие

За Коледа родителите на Иванчо му купили нов лаптоп с голям диск, но до Великден той вече бил пълен с игри и филми. Тъй като нямало да се съгласят да му купят нов толкова скоро, той решил да си освободи малко място като компресира файловете си. Алгоритъмът, който решил да използва, преобразувал всяко естествено число а в друго а1, състоящо се само от една цифра. Компресията изпълнява поредица от стъпки, всяка от които представлява замяната на числото със сумата от неговите цифри. След краен брой операции се достига до едноцифреното число а1. 

Например, ако е дадено числото 98, след една стъпка на компресията ще се получи числото 9 + 8 = 17. След още една стъпка на компресията ще получим крайния резултат 1 + 7 = 8.

Вход:
На стандартния вход е дадено числото а. 

Изход:
На стандартния изход изведете числото а1.

Примерен вход:
98	

Примерен изход:
8

« Предходна страница Решение Въпрос