spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
ПОРЕДИЦА

Условие

Дадена е последователност N от различни цели положителни числа. Да се намери подредица, образувана от най-малките M числа в редицата (M < N), като се запази редът им. Ако един елемент на дадената последователност е преди друг елемент (има по-малък индекс), то той е преди него и в получената подредица.

Вход:
Oт стандартния вход на първия ред се въвеждат N и M, а на втория – N числа от дадената последователност.

Изход:
Извежда се получената подредица от M числа на един ред на стандартния изход.

Примерен вход:
4 2
15 2 8 7	

Примерен изход:
2 7

« Предходна страница Решение Въпрос