spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
ЦИФРОВИ РЕКИ 2

Условие

Цифрова река е такава поредица от числа, където всяко следващо число се получава като към предходното се добави сумата на цифрите му. В такава последователност числото 123 е последвано от 129 (123 + (1 + 2 + 3) = 129), което е последвано от 141 (129 + (1 + 2 + 9) = 141) и т.н.

Цифрова река K започва с числото К. Например, цифрова река 7 е последователността (7, 14, 19, 29, 40, 44, 52, ...), а цифрова река 471 е последователността (471, 483, 498, 519, ...).

Цифровите реки могат да се срещнат. Това се случва, когато две цифрови реки споделят едни и същи стойности. Например, цифрова река 32 среща цифрова река 47 при числото 47, а цифрова река 471 среща цифрова река 480 при число 519.

При дадено число определете дали то може да бъде пресечна точка на две или повече цифрови реки. Например лесно може да се определи, че само цифрова река 20 съдържа числото 20 (като начална точка) в нейната последователност.

Вход:
На първия ред на стандартния вход е даден броят N на тестовите примери. Следващите N реда съдържат тестовите примери. За всеки тестов пример се въвежда числото R1, с което започва цифровата река.

Изход:
За всеки тестов пример на стандартният изход изведете YES, ако даденото число може да бъде пресечна точка на две или повече цифрови реки и NO в противен случай.

Ограничения:
1 ≤ N ≤ 100;
0 < R1 ≤ 100000.

Примерен вход:	
3
20
32
47	

Примерен изход:
NO
YES
YES

« Предходна страница Решение Въпрос