spoj
Състезание
Задача
K
Наименование
SHEEPS

Условие

K. ОВЦЕ
---
В едно стадо имало N овце. Една трета от тях оагнили по две агнета, половината – по едно агне, а останалите овце били ялови. Овчарят продал за Гергьовден половината от агнетата, а другата половина оставил в стадото – ако броят на агнетета се окажел нечетно число, овчарят канел приятели и изяждяли едно агне на празника, за да може да се получат две равни половини. Напишете програма да определи колко овце и агнета са останали в стадото след Гергьовден?

Вход: 
Програмата трябва да може да обработва при едно изпълнение няколко тестови примера. Броят T на тестовете ще бъде зададен на първия ред на стандартния вход. За всеки тестов пример на отделен ред е зададено цялото положително N, което се дели на 3 без остатък. 

Изход: 
За всеки тестов пример програмата трябва да изведе на отделен ред на стандартния изход броя на овцете и агнетата в стадото след Гергьовден.

Ограничение: 
5 < N < 1000.

Примерен вход:	
2
60
150	

Примерен изход:
95
237

Обяснение: 
Във втория тестов пример 150/3 = 50 овце са имали по 2 агнета и 150/2 = 75 – по едно агне, общо 50*2 + 75 = 175 агнета. От тях едно било изядено от овчаря и приятелите му, 174/2 = 87 са продадени, а 87 остават в стадото. Значи след Гегьовден в стадото има 150 + 87 = 237 овце и агнета.

« Предходна страница Решение Въпрос