spoj
Състезание
Задача
G
Наименование
OLYMPIAD

Условие

G. ОЛИМПИАДА
---
Всяка година домакинът на Републиканската студентска олимпиада по програмиране трябва да решава задача за разпределението на отборите, участващи в олимпиадата, в компютърните лаборатории на университета. За избягване на взаимодействието на отборите от един и същи университет, във всяка лаборатория трябва да има най-много един отбор от университет. Напишете програма, която да дава отговор на въпроса: има ли решение така поставената задача при условията на конкретна година?

Вход:  
Програмата трябва да може да обработва няколко примера при едно изпълнение. На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят T на тестовите примери. Всеки пример се състои от ред с броя M на университетите, ред със списък от M числа – броят на отборите на всеки университет, ред с броя N на компютърните лаборатории на университета-домакин и ред със списък от N числа – по колко отбора може да бъдат разпределени във всяка от лабораториите.
 
Изход: 
За всеки пример програмата трябва да изведе на отделен ред на стандартния изход отговора на поставената задача – yes или no.

Ограничения: 
Всички данни са цели положителни числа, не по-големи от 20.

Примерен вход:
1
11
2 2 2 2 4 4 2 3 3 2 3
5
6 6 6 6 6	

Примерен изход:
yes

« Предходна страница Решение Въпрос