spoj
Състезание
Задача
D
Наименование
WAR

Условие

D. ВОЙНА
---
Мими и Иво играят на война с тесте от 52 карти – 4 бои по 13 карти във всяка, с нарастваща сила в реда 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (T), вале (J), дама (Q), поп (K) и асо (A). В началото на играта, на всеки играч се раздават някакви карти от тестето. Един ход се състои в следното – Мими показва най-горната карта от своето тесте, а Иво прави същото. Ако картите са с различна сила, играчът с по-силна карта ги прибира, като слага първо картата на Мими най-отдолу на тестето си, и после – картата на Иво под нея. Ако двете карти са с равна сила настъпва война – всеки играч показва трите най-горни карти в тестето си и се сравнява силата на третите карти. Ако тези карти са с различна сила, играчът с по-силна карта прибира първо картите на Мими в реда, в който тя ги е обърнала и след това картите на Иво в реда, в който той ги е обърнал. Ако силата на третите карти отново е равна  се получава нова война и т.н. Ако някой от играчите няма три карти, които да отвори, войната завършва наравно и всеки прибира своите карти в реда, в който ги е отворил. При война, всички действия до определяне на резултата от нея се броят за един ход. Играта печели този, който прибере всички карти. Ако до 10 000 хода не е излъчен победител, играта завършва наравно. Напишете програма, която да позволи на Мими и Иво да определят победителя от едно раздаване, без да си губят времето да разиграват играта.

Вход: 
Програмата трябва да може да обработва няколко примера при едно изпълнение. На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят T на тестовите примери. На първия ред, за всеки тестов пример, ще бъде зададен броят N на картите, които Мими получава в началото, а на втория, разделени с по един интервал – картите на Мими, от най-горната към най-долната карта в тестето ѝ. Всяка карта се задава със стойността и боята си. Стойността е един от знаците 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T, J, Q, K, A, а боята – някой от знаците C (трефа), D (каро), H (купа) или S (пика). На третия ред ще бъде зададен броят М на картите в тестето на Иво, а на четвъртия – картите от неговото тесте, в същия формат, като тестето на Мими. 

Изход: 
За всеки тестов пример програмата трябва да изведе на отделен ред на стандартния изход низа Tie, ако след 10000 хода не е излъчен победител, низа Mimmy, ако Мими печели играта или низа Ivo, ако печели Иво. 

Ограничения: 
1 ≤ N < 52, 1 ≤ M < 52, N + M ≤ 52. 

Примерен вход:
1
6
7C 9C 5H 4D 4H KS
6
2C 2D 5D 7S JS 3H	

Примерен изход:
Mimmy

« Предходна страница Решение Въпрос