spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
SOS

Условие

B. SOS
---
Кораб в океана подал сигнал за бедствие и няколко кораба се отзовали на сигнала. Един от тях пристигнал пръв и спасил екипажа. Напишете програма да определи кой е този кораб, ако са дадени координатите на всички кораби в декартова координатна система и максималните скорости, с които могат да се движат притеклите се на помощ кораби. 

Вход: 
Програмата трябва да може да обработва няколко примера при едно изпълнение. На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят T на тестовите примери. Всеки тестов пример започва с координатите на потъващия кораб, последван от броя на готовите да се притекат на помощ кораби и след това, за всеки кораб – името, координатите и скоростта му. Всички числа са цели и се записват с не повече от 4 десетични цифри. Името на кораба се състои от главни и малки латински букви.

Изход: 
За всеки пример програмата трябва да изведе на стандартния изход името на кораба, спасил бедстващия екипаж.

Примерен вход:	
1
100 100 
5
Ruse 120 120 3
Varna 100 150 4
Berlin 85 110 5
Rome 90 46 6
Pomorie 130 89 5	

Примерен изход:
Berlin

« Предходна страница Решение Въпрос