spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
Bridge Hand Evaluator

Условие

« Предходна страница Решение Въпрос