spoj
Задача
G
Наименование
knight

Условие

ШАХМАТЕН КОН
---
Петър иска да обиколи всички полета на правоъгълна дъска с последователни ходове на коня, без да повтаря поле, в което вече е бил. Той намерил три различни решения за дъска с размери 3 х 4:

1	4	7	10
8	11	2	5
3	6	9	12
---
1	4	7	10
12	9	2	5
3	6	11	8
---
10	7	2	5
1	4	9	12
8	11	6	3

От интернет разбрал, че има общо 16 различни решения за дъска с размери 3 х 4. 
Намерете колкото се може повече различни решения за дъска с размери 4 х 5.  

Изпратете файл knight.txt, в който са записани намерените решения. На първия ред запишете броя N на решенията. На всеки от следващите N реда запишете по едно решение – числата от 1 до 20  в някакъв ред, разделени с по един интервал.     

Пояснение: Решението 
1	20	5	14	9
6	15	10	19	4
11	2	17	8	13
16	7	12	3	18

трябва да бъде записано по следния начин: 
1 20 5 14 9 6 15 10 19 4 11 2 17 8 13 16 7 12 3 18 

« Предходна страница Решение Въпрос