spoj
Задача
C
Наименование
distance

Условие

РАЗСТОЯНИЕ
---
В град Велико Търново построили нова писта с форма на кръг за подготовка на автомобилни пилоти с дължина x метра. Петър и Иван тренират едновременно на нея. Тренировката включва няколко фази, състоящи се от последователни участъци, по които колите се движат с различна скорост. В началото на тренировката, пилотите получават план, във вид на следната таблица:

	Петър							Иван
----------------------------------------------------------------
№  Скорост (м/мин)  Време (мин.)  Скорост (м/мин)  Време (мин.)
---------------------------------------------------------------
1  -600       15        200       13
2  700       13       -250       33
3  -500       11        150       21

Всеки ред съдържа скорости (метри в минута) и времена, зададени в минути, които трябва да поддържат Иван и Петър по време на съответната фаза на тренировката. Напишете програма distance, която определя минималното разстояние (измерено по пистата), на което ще се намират един от друг двамата рали пилоти в края на тренировката, ако стартират едновременно от една и съща точка на пистата и не спират за почивка. 

Вход 
---
От първия ред на стандартния вход се въвеждат две цели числа x и N – дължината на пистата в метри и брой редове на плана, който са получили пилотите в началото на тренировката. От всеки от следващите N реда се въвеждат по четири цели числа - v1, t1, v2, t2, където v1 е скоростта на Петър, а t1 е времето, през което Петър трябва да поддържа тази скорост, v2 е скоростта на Иван, а t2 е времето, през което Иван трябва да поддържа тази скорост. 

Изход 
---
На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе едно цяло число – разстоянието, измерено по пистата в метри между точките, в които двамата рали пилоти завършват тренировката си. 

Ограничения 
---
1 ≤ N ≤ 20, 100 ≤ x ≤ 1000 , 0 < t1, t2 < 60 , -1000 ≤ v1, v2 ≤ 1000 
Ако скоростта на движение е >0, движението на колата е по посока на часовниковата стрелка. 
Ако скоростта на движение е <0, движението на колата е в посока обратна на часовниковата стрелка. 

Примерен вход 1:	
400 2 
800 1 800 1 
800 10 801 10	

Примерен изход 1:
10

Примерен вход 2:	
950 3
-600 15 200 13 
700 13 -250 33 
-550 11 150 21	

Примерен изход 2:
350

« Предходна страница Решение Въпрос