spoj
Задача
D
Наименование
PRIME

Условие

Напишете програма която да извежда всички прости числа в затворен интервал зададен от клавиатурата.

Примерен вход:
1 10

Примерен изход:
2 3 5 7

« Предходна страница Решение Въпрос