spoj
Задача
A
Наименование
agent007

Условие

АГЕНТ 007 
---
Агент 007 попаднал на улицата на небостъргачите, която е права линия и на нея има n сгради с различна височина, номерирани от 1 до n. Сградите са долепени една до друга и имат ширина и дължина единица. Заставайки в началото на улицата, агентът вижда само някои от небостъргачите. Другите остават скрити, защото пред тях има повисоки сгради.  

Агентът е преследван от хеликоптер с височина и ширина единица и дължина l. Пилотът на летящата машина не желае да бъде видян от известния шпионин и търси къде между небостъргачите да се скрие, така че да не бъде забелязан. Хеликоптерът не може да излиза от улицата.  

Напишете програма agent007, която  извежда в растящ ред номерата на видимите от Агент 007 небостъргачи, зад които може да се скрие хеликоптера. 

Вход 
---
На първия ред на стандартния вход са записани две цели числа l и n – дължина на хеликоптера и брой на небостъргачите, разделени с един интервал. На втория ред са записани n различни цели числа - височини на небостъргачите. Числата са разделени с по един интервал. 

Изход 
---
На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе в растящ ред (от малко към голямо)  номерата на видимите от агента небостъргачи, зад които може да се скрие хеликоптера. Ако няма такива да изведе "NO". 

Ограничения: 
1 ≤ l < n ≤ 100  
1 ≤ височина на небостъргачите ≤ 1000

Примерен вход:
Вход
3 8
5 1 2 3 8 4 7 6 

Примерен изход:
1
5

« Предходна страница Решение Въпрос