spoj
Задача
D
Наименование
telephone

Условие

ТЕЛЕФОН 
---
За улеснение при запомняне на телефонен номер често цифрите се заменят с букви. На клавиатурата на всички съвременни телефони има съответстващи означения, които помагат да се наберат такива номера.  

Букви: ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ 
Цифра: 2  3  4  5  6  7  8  9 

Напишете програма telephone, която превежда телефонен номер с букви в нормалния (обичайния) номер от цифри, с който сме свикнали.  

Вход: 
От първия ред на стандартния вход се въвежда един низ, представляващ телефонен номер. Низът се състои от главни латински букви, цифри и символа '-' (минус).  

Изход: 
На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе нормалния телефонен номер, заменяйки буквите с цифри, по указаната по горе таблица.  

Ограничения: 
3 ≤ дължина на входния низ ≤ 30 символа 

Примерен вход:
1-888-SHOP-IBM 

Примерен изход: 
1-888-7467-426 

« Предходна страница Решение Въпрос