spoj
Задача
C
Наименование
figura

Условие

ФИГУРА 
---
Напишете програма figura, която въвежда число n (3 < n < 20) и извежда триъгълна фигура от n реда.  Контурът на фигурата е от звездички. Вътрешността е от точки.  Между отделните знаци в редовете има точно по един интервал. 
 
Примерен вход:
5  
 
Примерен изход: 
*
* *
* . *
* . . *
* * * * *

« Предходна страница Решение Въпрос