spoj
Задача
A
Наименование
palindrom

Условие

ПАЛИНДРОМ 
---
Напишете програма palindrom, която намира броя на целите числа от 1 до N, които са палиндроми. Палиндроми са числата, които се четат еднакво отляво надясно и отдясно наляво. Например, числото 378873 е палиндром.  

Вход: 
На първия ред на стандартния вход е записано едно цяло число N.  

Изход: 
На първия  ред на стандартния изход програмата трябва да изведе едно цяло число – търсения брой числа-палиндроми. 

Ограничения 
1 ≤ N ≤ 10^18 

Примерен вход:
25 

Примерен изход:
11

« Предходна страница Решение Въпрос