spoj
Състезание
Задача
I
Наименование
STABLEFLY

Условие

I. STABLEFLY
---
При полет на самолет от особена важност за сигурността на пасажерите и екипажа е поддържането на сравнително постоянна височина. Затова, прецизна апаратура непрекъснато следи височината на полета в метри и записва всяка секунда получените резултати. В зависимост от метеорологичните условия за всеки полет се определя константа H и един интервал от времетраенето на полета се нарича H-стабилен, ако абсолютната стойност на разликата на кои да е две измервания в интервала не надвишава H. Зададени са N-те измервания на височината на един полет и константата H. Напишете програма, която да определи дължината на най-дългия H-стабилен интервал на този полет.

Вход: На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят на тестовете. Първият ред на всеки тест ще съдържа целите числа N и H (5 ≤ N ≤ 1000000, 3 ≤ T ≤ 1000), разделени с един интервал, а вторият ред – N-те измервания по време на полета. Измерванията са цели положителни числа, не надвишаващи 10000, също разделени с по един интервал.

Изход: За всеки тест програмата трябва да изведе на отделен ред на стандартния изход дължината на най-дългия H-стабилен интервал по време на полета.

Примерен вход: 
1
9 3
1005 1001 1003 1005 1008 1006 1006 1009 1010

Примерен изход:
4 

« Предходна страница Решение Въпрос