spoj
Задача
C
Наименование
DATA

Условие

Напишете програма която да пресмята дата. При въведена дата и брой дни които трябва да прибави тя трябва да изчисли
новата дата. Първоначално въведеният ден също участва в сбора!

Примерен вход:
1 1 2015
100

Примерен изход:
10 4 2015

« Предходна страница Решение Въпрос