spoj
Състезание
Задача
G
Наименование
HIDDENUM

Условие

G. HIDDENUM
---
Запомнянето на акаунти, пароли, PIN кодове, тайни думи и други средства за идентификация, персонализация, защита на данни и какво ли още не, е непосилна задача за всеки нормален човек. Записването им в Notes на мобилния, или в хартиено тефтерче в явен вид, очевидно, носи големи рискове. Затова Пламчо, като виден програмист, решил да си направи собствена система за криптиране на низове. За целта той използва две "тайни числа", които скрива по следния начин. Генерира "случаен" низ от нули и единици, в която двете скрити числа са дължините на най-дългия подниз от нули и най-дългия подниз от единици. Например, числата 4 и 5 може да се скрият в низа 111110000, в низа 10111110100001, както и в много други низове. Напишете програма за намиранe на дължините на най-дългите поднизове от нули и единици на зададен двоичен низ.

Вход: На отделни редове на стандартния вход ще бъдат зададени низове, състоящи се от единици и нули.

Изход: За всеки от зададените низове програмата трябва да изведе на отделен ред на стандартния изход дължината на най-дългия му подниз, съставен само от нули, и дължината на най-дългия му подниз, съставен само от единици.

Примерен вход: 
11100011001111
1101

Примерен изход:
3 4
1 2 

« Предходна страница Решение Въпрос