spoj
Състезание
Задача
E
Наименование
3TRIAGLES

Условие

E. 3TRIAGLES
---
Дадени са две цели числа P и Q. Напишете програма която изчертава със знака звезда ('*') фигура, състояща се от два равнобедрени триъгълника с бедра от по P звезди и един равнобедрен триъгълник с бедра от по Q звезди, лежащ между другите два, както е показано в примерния изход. Двата триъгълника с бедра с дължина P лежат на основите си, които се намират в един ред, а звездата в десния край на основата на левия триъгълник съвпада със звездата в левия край на основата на десния триъгълник. Триъгълникът с бедра с дължина Q е "спуснат", с върха срещу основата надолу, в междината между двата други триъгълника така, че звездата във върха му съвпада с общата звезда на другите два триъгълника, а бедрата му съвпадът с бедрата на другите два триъгълника там, където се опират един в друг.

Вход: На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят на тестовете. За всеки тест, на единствен ред на стандартния вход са зададени числата P и Q, 3 ≤ P, Q ≤ 80.

Изход: За всеки тестов пример, програмата трябва да изведе на стандартния изход исканата фигура. Най-левите знаци '*' на фигурата трябва да се намират в първа позиция на съответния ред.

Примерен вход: 
1
4 6

Примерен изход:
|_***********_|
|__*_______*__|
|___*_____*___|
|__*_*___*_*__|
|_*___*_*___*_|
|*************|

Забележка: Символа | не участва в изхода, а символа _ репрезентира интервал.

« Предходна страница Решение Въпрос