spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
AVERAGE

Условие

C. Средно аритметично 
---
Няма нищо по-просто от това да се намери средното аритметично на зададен брой цели числа. Но ако не знаеш броя на числата, май не е съвсем лесно. Напишете програма която да намира средното аритметично на зададени числа. 

Вход: На един ред на стандартния вход ще бъдат зададени числата, чието средно аритметично трябва да се намери. Единственото нещо, което знаем за числата е че са от тип int.    

Изход: На стандартния изход, програмата трябва да изведе намереното средно аритметично с пет знака след десетичната точка. 

Примерен вход:
3 100024 77912 5 101 

Примерен изход:
35609.00000  

« Предходна страница Решение Въпрос