spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
FOOBAR2

Условие

А. FOOBAR2
---
Ели и Cel1o не обичат обикновени игри, понеже са много под интелектуалното им равнище. Дори играта foo bar се оказа под нивото им. Затова, играят следната усложнена версия, подпомагаща хидратирането им – намислят цяло положително число X и започват да изреждат естествените числа подред, започвайки с X. Всеки път, когато някой от тях трябва да каже число A, делящо се на 3, той заменя това число с думата foo, повторена толкова пъти, колкото е максималната степен на 3, деляща A. Например, вместо числото 54 те казват foo foo foo. По подобен начин, всеки път когато трябва да кажат число B, делящо се на 5, те заменят B с толкова повторения на думата bar, колкото е максималната степен на 5, деляща B. Например, вместо 100 казват bar bar. Когато дадено число се дели и на 3 и на 5, те казват и foo-тата и bar-овете, като първо казват всички foo-та и после изреждат всички bar-ове. Така, вместо 120 те казват foo bar. Всеки път когато някой сбърка – изпива чаша минерална вода на екс. Мими обича да регистрира, случващото се, като си записва изречените foo-та и bar-ове, от началото на играта до нейния край. Нито Ели, нито Cel1o си спомнят какво точно е ставало при предната игра и твърдят, че не са сбъркали нито веднъж. Мими е категорична, че не е така, и това личи от записките ѝ. Необходима е програма, която да проверява каква е истината. Както се досещате, и тримата страдат от главоболие и затова тази отговорна задача се пада на вас. 

Вход: На първия ред на стандартния вход е зададен броят T на тестовете. Всеки тест се състои от 2 реда. На първия ред е зададено цялото N – броят думи, които Мими е записала за конкретната игра (1 ≤ N ≤ 1000). На следващия ред са записани N думи, разделени с по един интервал. Всяка от думите е или foo или bar.

Изход: За всеки тест, програмата ви трябва да изведе на отделен ред думата Yes, ако е възможно никой да не е сбъркал в цялата игра, а в противен случай – думата No. Обърнете внимание че Мими, Ели и Cel1o знаят наистина големи числа (нали са вишисти).

Примерен вход: 
2
14
bar foo foo bar bar foo foo foo foo bar foo bar foo foo
10
foo bar foo bar foo bar foo bar foo bar

Примерен изход:
Yes
No 

« Предходна страница Решение Въпрос