spoj
Състезание
Задача
L
Наименование
Ремонт

Условие

Задача L.Ремонт
---
Пътната мрежа в град Русе се състои от кръстовища и двупосочни улици. Всяка улица свързва точно две кръстовища, и никои две улици не свързват две еднакви кръстовища. Предстои да се извърши ремонт на повечето улици. При ремонт на дадена улица, тя се затваря за движение. Улиците не се ремонтират едновременно, но изискването е градът да не остане разделен, т.е. от всяко кръстовище да има възможност да се достигне до всяко друго. Напишете програма, която намира тези улици, които не трябва да се ремонтират.

Вход
---
На първия ред е записан броя на тестовете. За всеки тестов пример на първия ред са зададени две цели числа: N – брой на кръстовищата и M – брой на улиците. На следващите M реда са зададени по две числа за всяка улица – номерата на кръстовищата, които свързва улицата.

Изход
---
За всеки тестов пример на трябва да се изведе информация за намерените улици на отделени редове. За всяка улица номерата на кръстовищата се извеждат в нарастващ ред. Информацията за улиците се извежда в нарастващ ред на номерата на първото кръстовище, а при съвпадение на първото в нарастващ ред на второто кръстовище.

Ограничения
---
1 ≤ N ≤ 2000.
Номерата на кръстовищата започват от 1.

Примерен вход 
---
1
6 6
1 2
1 3
2 4
3 4
4 5
6 5

Примерен изход
---
4 5
5 6 

« Предходна страница Решение Въпрос