spoj
Задача
B
Наименование
TTIMES

Условие

Напишете програма която да умножава 3 числа въведени от клавиатурата. В програмата не можете да ползвате математическата операция за умножение.

Примерен вход:
2 3 4

Примерен изход: 
24

« Предходна страница Решение Въпрос