spoj
Състезание
Задача
F
Наименование
Небостъргач

Условие

Задача F. Небостъргач
---
Международен консорциум от строителни фирми планира изграждането на найвисокият небостъргач в света. Предварителните планове са сградата да бъде обявена като нов корпус към РУ „Ангел Кънчев“, а завършването на сградата се очаква да бъде не порано от 2020-та година. Една от строителните фирми предлага, небостъргачът да е не само най-високият в света, но и сградата с най-много етажи. Основен конкурент в подобна надпревара би бил небостъргачът Jeddah Tower, който също ще бъде завършен през 2020-та година. Очакванията са Jeddah Tower да е с поне 170 етажа, а за да може небостъргачът в Русе да бъде обявен за едноличен лидер в тази класация, той трябва да надхвърли това число. Поради тази причина, консорциумът от строителни фирми възлага на РУ „Ангел Кънчев“ задача да изготви предварителен план за построяване на сградата. Според предварителните договорки, сградата ще представлява конструкция (под формата на правоъгълен паралелепипед) от стомана, бетон и стъкло. Изграждането и ще е от 2 типа монолитни стоманени решетки (правоъгълни паралелепипеди с размери 5м x 5м x 5м и 10м x 5м x 5м). Основата на сградата ще е с размери 10м x 5м и всеки един етаж ще е с височина 5м. Броят на етажите няма да бъде фиксиран в началото на строителството и ще е ясен една след завършването на строителството на основният конкурент. В предварителното задание за строителство трябва да се опишат броят на комбинациите от възможни подредби на монолитни стоманени решетки, които ще изградят небостъргача.

Напишете програма, която пресмята броят на комбинациите от монолитни решетки, по които би могъл да се построи небостъргач с определен брой етажи. Програмата трябва да обработва няколко тестови примера.

Вход
---
На първия ред във входния файл е зададено число t – брой на тестовите примери. На всеки следващ ред е разположен броят на етажите - f, необходим за изчисляването на комбинацията от монолитни решетки.

Изход
---
За всеки тестов пример в изходния файл се извежда един ред, съдържащ пресметнатия отговор.

Ограничения
---
1 ≤ t ≤ 100; 1 ≤ f ≤ 200

Примерен вход 
---
4
2
1
4
3

Примерен изход
---
7
2
71
22 

« Предходна страница Решение Въпрос