spoj
Състезание
Задача
J
Наименование
Tripples

Условие

Задача J. Тройки
---
Дадена е редица a1, a2, ..., an от цели положителни числа, подредени по големина. Напишете програма, която намира броя на тройките индекси (i, j, k), за които ai + aj = ak, 1 ≤ i < j < k ≤ n.

Вход
---
При едно изпълнение програмата трябва да обработва няколко тестови примера. Всеки тестов пример се състои от един ред, на който са записани числата от редицата.

Изход
---
За всеки тестов пример трябва да се изведе на отделен ред търсеният брой.

Ограничения
---
2 < n ≤ 20000,  0 < ai < 10^8 за i = 1,2, ..., n


Примерен вход 
---
1 2 3
1 2 2 3 3
1 1 1 2 2
1 2 4 4 7 7

Примерен изход
---
1
4
6
0

« Предходна страница Решение Въпрос