spoj
Задача
A
Наименование
ALLEVEN

Условие

Изведете на екрана  всички четни числа при въведен затворен интервал. 

Примерен вход:
11 24

Примерен изход: 
12 14 16 18 20 22 24 

« Предходна страница Решение Въпрос