spoj
Състезание
Задача
F
Наименование
Beers

Условие

Задача F. Бири
---
Като редовен посетител на местната бирария, се ползвате с по-специални привилегии, предлагани ви от барманката. Казвате й колко бири ще изпиете с компанията за вечерта и тя ви ги нарежда на бара, в редица, една до друга. Вие си избирате последователност от поне две съседни бири от една и съща марка и ги взимате. Все още не плащате нищо за тях. Барманката премества останалите бири, така че да запълни образувалото се празно пространство. Избирате нова последователност от бири и т.н. докато всички бири се изчерпат. Това е идеалният за вас вариант, тъй като в този случай всичката изпита бира ще е безплатна. Това обаче не винаги е възможно. Понякога барманката така умело подбира и нарежда марките бира, че не е възможно да спечелите, както и да ги подбирате. Друг път след определено количество изпита бира, главата ви се замайва и вие сам се прецаквате, избирайки грешна последователност от бири. В тези случай трябва да платите двойно абсолютно всички бири, дори и неизпитите.

Нека разгледаме пример с 9 бири от три различни марки, чиято първоначална подредба е ALLABBALA. За простота на различните марки бира е съпоставена по една главна латинска буква. Първоначално можете да избирате между LL и BB. Ако изберете BB, остават ALLAALA. Втория си избор правите измежду LL и AA. Ако вземете AA, то остават ALLLA, след което взимате LLL и накрая единствените AA, което е печелившо за вас. Ако втория ви избор беше LL, то от останалите AAALA можете да вземете единствено AAA и накрая биха останали LA, което е непечелившо. Всъщност първият ви избор се оказа решаващ, тъй като ако бяхте избрали LL, то отново нямаше как да спечелите. Премахването на LL би довело до AABBALA, от което накрая би останало LA.

Вход
---
Всеки тест е зададен на отделен ред на стандартния вход и се състои от поне една и неповече от 200 главни латински букви, описващи първоначалната подредба на бирите.

Изход
---
За всеки пример извеждайте на отделен ред на стандартния изход “Case #x: answer”, където x е номера на поредния тест, а answer e “yes” или “no”, в зависимост от това дали е възможно да изпиете всички бири безплатно или трябва да ги платите двойно.

Примерен вход 
---
ALLABBALA
ABRACADABRA
ALA
LALLA
B
LABALA
ABBA
BABA

Примерен изход
---
Case #1: yes
Case #2: no
Case #3: no
Case #4: no
Case #5: no
Case #6: no
Case #7: yes
Case #8: no

« Предходна страница Решение Въпрос