spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
SUM

Условие

Напишете програма, която чете от стандартния вход редове съдържащи две цели числа, и за всеки входен ред извежда на стандартния изход нов ред съдържащ сумата на числата.

Примерен вход:
1 2
2 3

Примерен изход:
3
5

« Предходна страница Решение Въпрос