spoj
Задача
E
Наименование
TRIANGLE

Условие

Да се напише програма, която по въведено число n от клавиатурата, да отпечатва триъгълник с n на брой реда, изглеждаш по следния начин:

Примерен вход:
5

Примерен изход:
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

« Предходна страница Решение Въпрос